ELINK TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - ELink

Ngày 15/07/2022, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần SX – TM Sáng Việt (Elink) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, Hội Đồng Quản trị đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021 và trình Đại Hội thông qua nhiều kế hoạch quan trọng trong giai đoạn 2022 – 2025.

Đại hội cổ đông elink

Trong hơn 18 năm qua, Elink đã có những bước tiến không ngừng để ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Những thành quả đạt được trong thời gian vừa qua là nhờ sự đóng góp và hỗ trợ to lớn của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, tập thể nhân viên Elink, Quý cổ đông và Quý đối tác.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Phong – Chủ tịch HĐQT cho biết “Năm 2021 – một năm với nhiều biến động và khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bước sang năm 2022 – Các Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Elink nói riêng lại chịu ảnh hưởng từ những biến động lớn về kinh tế, chính trị – xã hội trong và ngoài nước, chắc chắn đây sẽ là những thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, Chúng Tôi tin tưởng rằng với ý chí, sự kiên định của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Elink, chúng tôi sẽ sớm thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội đề ra và vững bước phát triển trong tương lai.”

Elink xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác và đồng hành của Quý cổ đông trong những năm vừa qua!

ELink

Tags
elink

Bình luận