ELink nhận giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc 2018 - ELink

Công Ty Cổ Phần SX-TM Sáng Việt (ELink) tự hào là một trong những doanh nghiệp được UBND tỉnh Long An vinh danh tại buổi lễ Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc 2018. Đánh dấu những đóng góp tích cực của ELink trong chiến lược phát triển kinh tế chung trên địa bàn tỉnh Long An nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đây là giải thưởng được UBND tỉnh phát động hàng năm nhằm khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong quá trình kinh doanh, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương: giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với cộng đồng,…

Công Ty Cổ Phần SX-TM Sáng Việt luôn đẩy mạnh sản xuất và cung cấp các thiết bị chiếu sáng trên toàn quốc theo phương châm “Chất lượng là sự sống còn”. Bên cạnh đó là những thay đổi đường lối, chính sách phát triển bền vững, kịp thời đưa doanh nghiệp vượt qua những khó khăn nội tại, hòa nhập vào sự phát triển chung của tỉnh Long An và Đất Nước.

Thành tích này thể hiện sự quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên công ty ELink nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế chung của toàn tỉnh.

Bình luận