Công Ty Cổ Phần SX - TM Sáng Việt (Elink) liên tiếp được UBND Tỉnh Long An vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2018 và 2019 - ELink

Ngày 08/10/2020, Công Ty Cổ Phần SX-TM Sáng Việt được UBND tỉnh Long An vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc có đóng góp tích cực trong chiến lược phát triển kinh tế chung trên địa bàn tỉnh Long An nhân dịp kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đây là giải thưởng được UBND tỉnh phát động hàng năm nhằm khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong quá trình kinh doanh, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương: giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với cộng đồng,…

Bằng khen và Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc 2019 của UBND tỉnh Long An là động lực để Elink phát triển bền vững hơn nữa trong tương lai.

Bình luận