Monthly Archives: Tháng Năm 2019

Nhà thông minh SmartHome giải pháp phổ biến ở Việt Nam EN

Trải nghiệm không gian sống đầy đủ tiện nghi, hiện đại tại căn hộ thông minh Saigon Intela. Đây là xu hướng phát triển của các căn hộ trong tương lai tại Việt Nam và đã phổ biến trên các quốc gia phát triển trên thế giới. Ở căn hộ Saigon Intela, sự dụng phầm mềm quản lý bãi giữ