GIẢI THƯỞNG "THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 2017"

GIẢI THƯỞNG "THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 2017"

GIẢI THƯỞNG "THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 2017"

GIẢI THƯỞNG "THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 2017"

GIẢI THƯỞNG "THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 2017"
GIẢI THƯỞNG "THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 2017"

Tin tức & Sự kiện nổi bật

GIẢI THƯỞNG "THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 2017"

Hội nghị Sáng tạo đổi mới Chất lượng QII (Quality Innovation Index) là hoạt động thường niên báo cáo, tổng kết và công bố các doanh nghiệp xuất sắc trong áp dụng quy trình quản lý, sáng tạo & đổi mới chất lượng, nâng cao năng lực nội sinh doanh nghiệp, năng lực hội nhập và cạnh tranh kinh tế Quốc tế.

Sáng ngày 24/06/2017 vừa qua, tại Nhà hát Quân Đội khu vực Phía Nam dã diễn ra lễ công bố và trao Chứng nhận " Thương hiệu tiêu biểu chất lượng vượt trội - Quarlity Brands Outstanding 2017" do Hội đồng Liên hiệp Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương phối hợp với Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (Cộng Hòa Liên Bang Đức) tổ chức, đã trao chứng nhận cho Công ty TNHH SX-TM Sáng Việt với Thương hiệu Elink.

 

Ông Nguyễn Hồng Pha - Đại diện của Elink nhận giải thưởng Thương hiệu Tiêu biểu vượt trội – Quality Brands Outstanding 2017

Chỉ số sáng tạo đổi mới chất lượng (Quality Innovation Index – QII) là mô hình hỗ trợ doanh nghiệp qua các hoạt động khảo sát, báo cáo đánh giá cải tiến liên tục, do Hội đồng Liên hiệp Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương phối hợp với Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận quốc tế InterConformity (CHLB Đức), tổ chức Global GTA thực hiện theo chuẩn mực quốc tế định kỳ hàng năm.

Mục tiêu của QII nhằm giúp các doanh nghiệp đổi mới tư duy, phương pháp quản lý hệ thống; định hướng tầm nhìn chiến lược, phát triển bền vững; tạo sự khác biệt vượt trội thông qua hệ thống nhận diện thương hiệu và định vị thương hiệu; nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu, cạnh tranh bằng chất lượng theo chuẩn mực quốc tế.

 

Đại diện Elink lên nhận giải thưởng Thương hiệu Tiêu Biểu Chất lượng vượt trội 2017

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ cán bộ công nhân viên của Đèn LED Elink trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất knh doanh, tiết giảm các chi phí ẩn, phát huy năng lực, đổi mới - sáng tạo trong nghiên cứu và phát triển, Elink xứng đáng là một trong những Thương hiệu tiêu biểu - Sáng tạo đổi mới chất lượng 2017.

 

Chứng nhận giải thưởng Thương hiệu Tiêu biểu Chất lượng vượt trội 2017

 

 

Cúp chứng nhận giải thưởng Thương hiệu tiêu biểu chất lượng vượt trội 2017

Tin tức liên quan

cl.png